Nature reserve

Hälla naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Det stora och sammanhängande naturskogsområde som Hällaskogen utgör har få motsvarigheter i Östergötland. Hällmarkstallskog, granskog, myrar med skvattram och lövrika branter är några naturtyper som återfinns i reservatet. Det finns gott om gamla och grova träd samt döda ved. Bland rödlistade arter hittas bland annat den sällsynta och mer nordliga ringlaven. Skogsmiljöerna gynnar skogsfåglar och i de gamla träden lever sällsynta insekter såsom svart praktbagge och bronshjon. Hällaskogen har en speciell karaktär som präglats av det historiska nyttjandet. Förr i tiden fick kreaturen beta fritt i skogen och avverkningar och huggning av träd skedde med stor försiktighet.

Du kan välja att vandra på Östgötaleden genom reservatet. I södra delen finns en rundslinga kallad "Kajsas slinga" som tar dig fram till en fin utsiktsplats.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Accessibility

  • Near parking Near parking

Facts

Hälla är ett av fyra naturreservat i en värdefull tallskogstrakt norr om sjön Strolången. De andra naturreservaten är Dyhult, Käringbergen och Forsums gammelskog. Tallskogstrakt innebär att det finns förhållandevis mycket tallnaturskog med stora populationsstorlekar av de växter och djur som är knutna till gammal tallskog i trakten.

Parking

Två besöksparkeringar finns för reservatet.

Directions

Från Söderköping: Följ E22 söderut, sväng av mot Hälla och åk genom Hälla by, följ sedan skylt "Hälla naturreservat". Du kommer först till en parkering vid reservatets norra del. Om du fortsätter på vägen och håller åt vänster vid gården Misskärr kommer du efter cirka 1,2 km till den andra parkeringen i reservatets södra del.

Regulations

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Contact

Address

Välkommen att kontakta oss med frågor om Söderköpings Naturkarta

Email address

Idrott & Fritid, Söderköpings kommun

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews