Nature reserve

Getåravinens naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Currently

Området innehåller partier med döda träd från angrepp av granbarkborre. Kommunen frilägger leden från fallna träd som försvårar framkomlighet. Besökare uppmanas att endast vistas tillfälligt i partier med döda träd.

Description

Getåravinen bjuder på dramatisk kupering och slingrande stig längs ett porlande vattendrag. Resliga granar, en lummig bäckfåra och ljudet av porlande vatten ger känslan av tempererad regnskog. Skuggan och hög luftfuktighet svalkar under varma sommardagar. Bäckfåran kan väcka både förundran och äventyrslust då vattendragets utseende varierar. Ibland kan man gå torrskodd över till andra sidan, ibland måste man använda någon av träbroarna.

Vattendraget och nederbörd som rinner längs med sluttningarna formar bäckravinens utseende. Det finns tydliga tecken på mark- och vattenerosion utmed stigarna.

Längs bäcken finns det goda växtförhållanden för flera ovanliga arter. Det finns också partier med döda granar från tidigare angrepp av granbarkborren. Den utglesade grentäckningen släpper igenom mer solljus. Här kommer nya naturvärden växa fram.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Directions

Med buss: Ta buss från Norrköpings Resecentrum till hållplats Getå turisthotell. För tidtabell se Östgötatrafiken. Stig av och gå under järnvägen. Ta sedan direkt till vänster. Efter cirka 50 meter går en stig in till naturreservatet till höger. Med bil: Följ skyltning på E4 norr om Norrköping mot Getå, tag avfart 125. Åk ca 5,5 km och sväng vänster under järnvägen. Parkering finns utmed grusvägen på reservatets östra sida.

Contact

Email address

Kultur- och fritidskontoret

kultur.fritid@norrkoping.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Norrköpings Naturkarta

Norrköpings Naturkarta

Open this in the app