Naturreservat

Getåravinens naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Aktuellt

Naturreservatet innehåller områden med döda granar. Områdets friluftsanläggningar håller på att utredas för att kartlägga risker och åtgärder i områden döda träd. Läs mer om riskerna och kommunens arbete genom länken nedan.

https://norrkoping.se/se-och-gora/friluftsomraden/risker-langs-vandringsleder-med-doda-granar

Beskrivning

Getåravinen bjuder på dramatisk kupering och slingrande stig längs ett porlande vattendrag. Resliga granar, en lummig bäckfåra och ljudet av porlande vatten ger känslan av tempererad regnskog. Skuggan och hög luftfuktighet svalkar under varma sommardagar. Bäckfåran kan väcka både förundran och äventyrslust då vattendragets utseende varierar. Ibland kan man gå torrskodd över till andra sidan, ibland måste man använda någon av träbroarna.

Vattendraget och nederbörd som rinner längs med sluttningarna formar bäckravinens utseende. Det finns tydliga tecken på mark- och vattenerosion utmed stigarna.

Längs bäcken finns det goda växtförhållanden för flera ovanliga arter. Det finns också partier med döda granar från tidigare angrepp av granbarkborren. Den utglesade grentäckningen släpper igenom mer solljus. Här kommer nya naturvärden växa fram.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Med buss: Ta buss från Norrköpings Resecentrum till hållplats Getå turisthotell. För tidtabell se Östgötatrafiken. Stig av och gå under järnvägen. Ta sedan direkt till vänster. Efter cirka 50 meter går en stig in till naturreservatet till höger. Med bil: Följ skyltning på E4 norr om Norrköping mot Getå, tag avfart 125. Åk ca 5,5 km och sväng vänster under järnvägen. Parkering finns utmed grusvägen på reservatets östra sida.

Kontakt

E-postadress

Norrköpings Kommun

+46 11 15 00 00

norrkoping.kommun@norrkoping.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen