Ny fjäril upptäckt i Östergötland

Images

  • Det nya fyndet i Östergötland - Mindre taggmätare
    Det nya fyndet i Östergötland - Mindre taggmätare
  • Eksikelvinge
    Eksikelvinge
  • Ekvårtbitare
    Ekvårtbitare

Den 13 augusti 2020 hölls en kvällsguidning i Ingelsta ekbacke med nattlysning för fjärilar. Ett lakan spändes upp mellan två träd och en speciell lampa lockade till sig nattaktiva insekter som satte sig på lakanet för allmän beskådan. Tillsammans med en ljusfälla med UV-ljus och strövtåg för att lysa med pannlampa på hundratals år gamla ekar så lyckades elva kvällspigga besökare och guiden artbestämma inte mindre än 36 arter.

Av dessa visade sig en fjäril - mindre taggmätare (Aplocera efformata) - inte ha upptäckts i Östergötland förut!

Nedan finns en lista med alla arter som sågs under kvällen:

Skogskackerlacka, Ectobius lapponicus

Större tallkvistbock, Pogonocherus fasciculatus

Rostbrun dyngbagge, Bodilopsis rufa

Halsfläckad brunbagge, Hallomenus binotatus

Idioptera pulchella

Mindre spetsnäsa , Aelia acuminata

Rödbent bärfis, Pentatoma rufipes

Bålgeting, Vespa crabro

Eksikelvinge, Watsonalla binaria

Jättepraktmal, Harpella forficella

Ekpraktmal, Carcina quercana

Mindre taggmätare, Aplocera efformata

Klintmalmätare, Eupithecia centaureata

Gulsporrmalmätare, Eupithecia linariata

Grå mårfältmätare, Epirrhoe alternata

Kamsprötad rotfjäril, Triodia sylvina

Potatisstamfly, Hydraecia micacea

Punktjordfly, Eugnorisma depuncta

Gaffelgräsfly, Cerapteryx graminis

Dystergräsmott, Agriphila tristella

Hällmarksgräsmott, Catoptria falsella

Gräsmattemott, Pediasia contaminella

Större nässelmott, Patania ruralis

Högstjärtsmott, Hypsopygia costalis

Mindre ekollonvecklare, Cydia splendana

Tistelgulvecklare, Agapeta hamana

Blåbärsbredvecklare, Paramesia gnomana

Alhängemal. Argyresthia goedartella

Buskvårtbitare, Pholidoptera griseoaptera

Ekvårtbitare, Meconema thalassinum

Limnephilus flavicornis

Limnephilus sparsus

Laduspindel, Tegenaria ferruginea

Större skuggspindel, Nuctenea umbratica

Fettspindel, Steatoda bipunctata

Orange vägglocke, Opilio canestrinii

Contact

Email address

Norrköpings Kommun

+46 11 15 00 00

norrkoping.kommun@norrkoping.se

Norrköpings Naturkarta

Norrköpings Naturkarta

Open this in the app