Eldningsförbud utfärdat i flera län i landet! På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen i flera län beslutat om eldningsförbud utomhus. Mer information på lansstyrelsen.se! Read more

Nature reserve

Vilhatten

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Most of Vilhatten lay under the sea surface after the most recent ice age. Traces of the wave action can be seen to this day in the form of exposed bedrock and shingle fields. The forests vary between old-growth pine forests, younger deciduous forests and tall-growth spruce forests. The area is 2.2 square kilometres in size.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Kommun: Älvsbyn

Bildat år: 2013

Storlek: 2,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Communications

The reserve is most easily reached from the north, via the logging road that starts from Tvärån about 5 kilometres northwest of Sikfors.

Directions

Reservatet nås enklast norrifrån, via skogsbilväg som utgår från Tvärån cirka 5 kilometer nordväst om Sikfors.

Regulations

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • göra upp en mindre eld på anvisad plats
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är bland inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Contact

Email address

Länsstyrelsen Norrbotten

norrbotten@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app