Nature reserve

Torneträsk-Soppero

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Torneträsk-Soppero old-growth mountain forest is Sweden's second-largest nature reserve, larger than the entire county of Blekinge! This can truly be described as endless wilderness. It is 120 km from the west Tip to the east Tip of the reserve. Apart from the E45 in the eastern part there are no roads inside the area. However, there are plenty of deep watercourses, vast mires, coniferous forest, mountain birch forest and ancient remains. The area is 3,371 square kilometres in size.

This Nature Reserve is part of Esrange protection area. Safety information is available at Swedish Space Corporation website.

Get here by public transport

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Kommun: Kiruna

Bildat år: 2000

Storlek: 3371 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Övrigt: Hela reservatet är åretruntmarker för renskötseln, här finns renskötselanläggningar i form av stängsel och renvaktarstugor.

Communications

The E45 passes through the eastern parts of the reserve. A logging road heading westwards leads to Järämä, where trails start. From the south, logging roads lead almost as far as the area.

Directions

Väg E45 passerar genom reservatets östra delar. En skogsbilväg västerut leder till Järämä varifrån stigar utgår. Söderifrån går skogsbilvägar nästan fram till området.

Regulations

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Torneträsk-Soppero fjällurskog består av två äldre naturreservat och ett domänreservat. Naturreservaten har behållit sina föreskrifter, läs mer i besluten.

Contact

Email address

Länsstyrelsen Norrbotten

norrbotten@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app