Naturreservat

Torneträsk-Soppero

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Torneträsk-Soppero fjällurskog är Sveriges näst största naturreservat, större än hela Blekinge! Här kan vi tala om nästan ändlösa vildmarker. Det är tolv mil från reservatets västra ände till dess östra. Förutom E45 i den östra delen finns det inga vägar inne i området. Däremot finns det gott om djupa vattendrag, vidsträckta myrar, barrskog, fjällbjörkskogar och fornlämningar. Området är 3371 kvadratkilometer stort.

Naturreservatet ingår delvis i en skyddszon för Esrange rymdforskningscentrums raketskjutfält. En större del av reservatets centrala delar ingår i Skjutfält zon B och en mindre del av reservatets södra del ingår i Skjutfält utvidgade zon A. Mer information finns på Swedish Space Corporations webb.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Kiruna

Bildat år: 2000

Storlek: 3371 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Övrigt: Hela reservatet är åretruntmarker för renskötseln, här finns renskötselanläggningar i form av stängsel och renvaktarstugor.

Kommunikationer

Väg E45 passerar genom reservatets östra delar. En skogsbilväg västerut leder till Järämä varifrån stigar utgår. Söderifrån går skogsbilvägar nästan fram till området.

Hitta hit

Väg E45 passerar genom reservatets östra delar. En skogsbilväg västerut leder till Järämä varifrån stigar utgår. Söderifrån går skogsbilvägar nästan fram till området.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Torneträsk-Soppero fjällurskog består av två äldre naturreservat och ett domänreservat. Naturreservaten har behållit sina föreskrifter, läs mer i besluten.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

norrbotten@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen