Eldningsförbud utfärdat i flera län i landet! På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen i flera län beslutat om eldningsförbud utomhus. Mer information på lansstyrelsen.se! Read more

Nature reserve

Åträsket domänreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

The nature reserve is easily accessible and largely comprises open pine moor, which makes for a pleasant hike. At a couple of places there are cultural finds in the form of leftover piles of tar-bearing fatwood stumps. The area is 0.5 square kilometres in size.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Kommun: Älvsbyn

Bildat år: 1959 domänreservat, 1997 naturreservat.

Storlek: 0,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Communications

Åträsket lies about 12 kilometres southwest of Vidsel in Älvsbyn Municipality. From Vidsel, drive across the Pite river, then follow the river westwards and turn left after Lake Stenträsket. The road runs through the reserve.

Directions

Åträsket ligger cirka 12 kilometer sydväst om Vidsel i Älvsbyns kommun. Från Vidsel kör man över Piteälven. Följ sedan älven västerut och sväng vänster efter sjön Stenträsket. Vägen går rätt igenom reservatet.

Regulations

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Contact

Email address

Länsstyrelsen Norrbotten

norrbotten@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app