Naturreservat

Åträsket domänreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Naturreservatet är lättillgängligt och består till största delen av öppen tallhed som det är trevligt att vandra i. På ett par ställen finns kulturlämningar i form av kvarlämnade högar av upplagda tjärstubbar. Området är 0,5 kvadratkilometer stort.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Älvsbyn

Bildat år: 1959 domänreservat, 1997 naturreservat.

Storlek: 0,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Kommunikationer

Åträsket ligger cirka 12 kilometer sydväst om Vidsel i Älvsbyns kommun. Från Vidsel kör man över Piteälven. Följ sedan älven västerut och sväng vänster efter sjön Stenträsket. Vägen går genom reservatet.

Hitta hit

Åträsket ligger cirka 12 kilometer sydväst om Vidsel i Älvsbyns kommun. Från Vidsel kör man över Piteälven. Följ sedan älven västerut och sväng vänster efter sjön Stenträsket. Vägen går rätt igenom reservatet.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner