Trädstigar i Motala kommun

Images

Kanske har ni sett trädstigen i Bondebacka som suttit uppe i några år, eller trädstigen som sattes upp i somras i Dansäter i Borensberg. Motala kommun har genom ett LONA-projekt (statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt) fått pengar till att sätta upp nya trädstigar runtom i Motala kommun. Trädstigsskyltarna ska sättas upp under hösten och fram till i vår 2020. Tanken är att trädstigarna ska öka både barn och vuxnas kunskaper om vår svenska natur. Att öka barnens utomhusvistelse och friluftsliv i skolan. Samtidigt blir barnen mer trygga att vistas i skogen och deras kunskap om våran svenska natur ökar. Detta blir även ett redskap för förskolelärare och lärare i deras utomhuspedagogik och naturkunskapsundervisning.

Inom projektet kommer trädstigar att sättas upp i skolskogarna i Tjällmo, Fågelsta, Fornåsa, vid Mariebergsskolan i Motala och Bergvallaskolan i Borensberg. Trädstigar kommer även att sättas upp i Godegård vid kärleksstigen längs med Östgötaleden, vid ishockeybanan i Nykyrka, i Fålehagen vid slutet av Fogdegatan och i det nya naturreservatet Karshult. Två stigar har redan satts upp under året, i Dansäter och i Västanvik.

I somras invigdes trädstigen i Dansäter i Borensberg. En grupp som ideellt hjälper till med skolskogen i Dansäter och därmed kallar sig skolskogsgruppen har hjälpt till med trädstigen här. Skolskogsgruppen tillsammans med Dansäter skola har gjort ramar till skyltarna och bestämt var skyltarna ska stå. De har också gjort egensnidade fåglar som sitter längs med stigen. Stigen har varit mycket uppskattad under sommaren den suttit uppe.

I Västanvik har vi genom ett samarbete med Västanvik samfällighetsförening gjort en naturstig. Där finns trädstigsskyltarna med, men här finns även skyltar om olika djur som Västanvik samfällighetsförening varit med att ta fram. Västanvik samfällighetsförening har även satt upp fågelholkar målade med olika motiv, bihotell och gjort en liten rastplats med sittplatser. Skyltarna har precis nyligen satts upp och tanken är att det ska vara invigning av stigen i vår. Skyltarna till den här stigen har medfinansierats av Region Östergötland.

Även om många stigar är placerade i skolskogar är de inte bara till för skolorna i närheten utan även allmänhet, andra skolor eller verksamheter är välkomna att gå vid trädstigarna.

När trädstigarna är uppe kommer de att markeras ut på kartan här i naturkartan.

Contact

Address

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

Email address

Hilda-Linn Berglund

hilda-linn.berglund@motala.se

Motalas Naturkarta

Motalas Naturkarta

Open this in the app