Nature reserve

Stockanäs

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Stockanäs nature reserve is located 300 meters east of Lake Möckeln. Most of the reserve consists of mixed forest, but there is also overgrown arable land with deciduous trees. In the area there are many rare species of wood fungi and beetles that depend on old forests and dead trees. An older church road runs through the eastern part of the reserve, which is still used as both a farm road and a walking path.

Read more about plants and animals you can meet here and the local regulations on the County Administrative Board's website via the link below.

Activities And Facilities

 • Nature reserve Nature reserve

Facts

Skyddsår: 2009

Areal: 16,6 ha

Karaktär: Gammal blandskog av tall, björk, bok, ek, asp, gran, lind, hassel, m.m. Delvis skogsbete. Kommun: Älmhult

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Regulations

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på iordningställd parkeringsplats (föreskriften påverkar inte rätten för de som av hävd får använda kyrkvägen),
 2. skada naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att elda, gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block eller dylikt,
 3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 4. plocka, skada eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än enstaka exemplar (dock ej av lavar) av icke-fridlysta arter samt bär och matsvamp för husbehov,
 5. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter,
 6. tälta mer än en natt,
 7. övernatta i husvagn eller husbil,
 8. elda annat än på iordningställda platser (om sådana finns anlagda),
 9. sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande (tipsrunda får anordnas efter tillstånd från förvaltaren.),
 10. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan tillstånd från förvaltaren

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Contact

Email address

Älmhults turistinformation

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews