Nature reserve

Höö

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Höö nature reserve contains one of the most species-rich environments in Småland. Nature is a mosaic of meadows, fields, pastures and deciduous forest areas. Höö is an island with a bridge connecting Höö to the mainland. At Lake Möckeln you have good opportunities for walking and outdoor life.

In Gustav Vasa's land register from the year 1553, Höö is mentioned. There have probably been buildings here since the Middle Ages. When other farmers stopped mowing the meadows, the Hörberg family, who have used Höö for generations, continued to mow their meadows. Therefore, the meadow's flora and fauna remain and you can enjoy the rich flowering. It is possible to live on the farm and if you are lucky there is local meat for sale, read more at sagolikahoo.se. The fields and meadows are located in the eastern half of the island where the nutrient-rich diabase route runs. It is also here that the noble deciduous trees and the many herbs thrive best. The diabase heights are delimited by marked slopes, which in some places are pure cliffs. Due to the unique flora on Höö, the Right of Public Access does not apply. There are special rules for this area - read information signs at the nature reserve's car park and in the link below to the county administrative board's (Länsstyrelsen) website.

Activities And Facilities

 • Nature reserve Nature reserve

Accessibility

 • Near parking Near parking
 • Near toilet Near toilet

Facts

Skyddsår: 1969

Areal: 366 ha, varav landareal 107 ha

Karaktär: Åker, äng, hagmark, lövskog

Kommun: Älmhult

Ägare: Enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Directions

Vägbeskrivning: Från väg 23 mellan Växjö och Älmhult, tag västerut på väg 124 mot Liatorp och Ljungby. Tag vänster i Liatorp mot Diö. I södra delen av Diö finns skyltning åt höger "Höö 5". Tag av här och följ vidare skyltning mot reservatet. Tillgänglighet: I reservatet finns strövstigar. Orange stig går mest genom skog och betesmark - välj mellan 1 km i söder eller 2 km i norr. Blå stig följer mest befintliga vägar - 2 km och är “barnvagnsvänlig”. Tänk på att inte gå ut på slåtterängarna under våren och fram till dess att höet är bärgat.

Regulations

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbild­ning
 2. anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller an­nan liknande anordning
 3. beträda slåtterängarna från den 1 maj tills ängshöet är bärgat
 4. plocka, uppgräva eller på annat sätt skada blommor, mossor, lavar, svampar samt att taga frukter och frön eller att skada vegetationen i övrigt
 5. störa djurlivet (däggdjur och fåglar), till exempel genom närgånget uppträdande vid fågelbo, lya, gryt eller motsvarande
 6. samla in insekter, snäckor eller andra djur
 7. släppa hund, katt eller andra djur fritt inom områ­det
 8. tälta eller uppställa husvagn, husbil eller motsvarande utan markägarens medgivande
 9. göra upp eld
 10. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspe­lare och dylikt
 11. framföra motordrivet fordon eller övriga transport­medel annat än på vägen fram till parkeringsplatsen, Anm: Förbudet gäller ej behörig trafik.
 12. parkera annat än på den iordningställda parkeringsplatsen
 13. göra skada på hägnader eller andra anordningar eller lämna stängda grindar eller motsvarande öppna efter passage
 14. landstiga på småöarna (alla i reservatet ingående öar utom huvudön) under den 1 april - 1 augusti
 15. framföra båt med högre hastighet än 5 knop

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Contact

Email address

Älmhults turistinformation

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews