Hiking

Eketorpsleden

Hiking

0 of 5 stars — (see reviews)

Trail details

  • Length 1.6 km

Actions

Description

Eketorpsleden är en 1,6 km lång vandringsslinga med start vid Eketorps borg, den sydligaste av Ölands fornborgar. Eketorps borg, som är en återuppbyggd fornborg, ligger strategiskt placerad mitt ute på Stora alvaret.

Leden går genom betesmarkerna väster om fornborgen och besökscentret, följ skyltningen från stättan vid besökscentret för att starta promenaden. Leden är markerad med stenrösen och går främst över den plana kalkstenplattan, och är därför relativt lättgången. Är du intresserad av Geocaching så finns det flera gömmor i anslutning till leden. Sommartid betas alvarmarken av lösgående djur.

Leden är lätt att ta sig till och vid besökscentret (öppet sommartid) finns parkering, toaletter och information om leden samt om världsarvet.

Activities And Facilities

  • Hiking Hiking

Accessibility

  • Near parking Near parking
  • Near toilet Near toilet

Contact

Address

0485-474 92

Email address

Matheus Tholin

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users or to the responsible manager.

Reviews