Wandern

Eketorpsleden

Wandern

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Details zum Weg

  • Länge 1.6 km

Aktionen

Beschreibung

Eketorpsleden är en 1,6 km lång vandringsslinga med start vid Eketorps borg, den sydligaste av Ölands fornborgar. Eketorps borg, som är en återuppbyggd fornborg, ligger strategiskt placerad mitt ute på Stora alvaret.

Leden går genom betesmarkerna väster om fornborgen och besökscentret, följ skyltningen från stättan vid besökscentret för att starta promenaden. Leden är markerad med stenrösen och går främst över den plana kalkstenplattan, och är därför relativt lättgången. Är du intresserad av Geocaching så finns det flera gömmor i anslutning till leden. Sommartid betas alvarmarken av lösgående djur.

Leden är lätt att ta sig till och vid besökscentret (öppet sommartid) finns parkering, toaletter och information om leden samt om världsarvet.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Wandern Wandern

Zugänglichkeit

  • Nähe eines Parkplatzes Nähe eines Parkplatzes
  • Nähe einer Toilette Nähe einer Toilette

Kontakt

Adresse

0485-474 92

E-Mail-Adresse

Matheus Tholin

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer oder an den zuständigen Manager.

Bewertungen