Nature reserve

Säbybranten naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Naturreservatet består av två områden. Det större området i väster är mycket svårtillgängligt. Här finns branter med en höjdskillnad på 150 meter. I branterna växer tät barrblandskog. Men där berget går i dagen växer tall och lövträd. Här finns flera riktigt gamla ekar och massor med död ved. Eftersom terrängen är svårtillgänglig kan skogen nästan liknas vid urskog. Den östra delen av reservatet är något mindre och inte fullt så kuperat. Här växter lövträd, tall och gran. Många träd är gamla och senvuxna. Här finns spår av ett tidigare betat landskap. I Säbybranten finns också bäckraviner och källflöden där luftfuktigheten ständigt är hög.

Get here by public transport

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Regulations

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. I naturreservatet är det förbjudet för allmänheten att:

  • förstöra eller skada fasta naturföremål eller hela eller delar av döda träd eller buskar
  • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp för husbehov
  • samla in ryggradslösa djur med hjälp av fällor
  • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Contact

Address

Kontakta oss om du har frågor om Jönköpings natur och friluftsliv.

Email address

KFF-Friluftsliv@jonkoping.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app