Naturreservat

Säbybranten naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Naturreservatet består av två områden. Det större området i väster är mycket svårtillgängligt. Här finns branter med en höjdskillnad på 150 meter. I branterna växer tät barrblandskog. Men där berget går i dagen växer tall och lövträd. Här finns flera riktigt gamla ekar och massor med död ved. Eftersom terrängen är svårtillgänglig kan skogen nästan liknas vid urskog. Den östra delen av reservatet är något mindre och inte fullt så kuperat. Här växter lövträd, tall och gran. Många träd är gamla och senvuxna. Här finns spår av ett tidigare betat landskap. I Säbybranten finns också bäckraviner och källflöden där luftfuktigheten ständigt är hög.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. I naturreservatet är det förbjudet för allmänheten att:

  • förstöra eller skada fasta naturföremål eller hela eller delar av döda träd eller buskar
  • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp för husbehov
  • samla in ryggradslösa djur med hjälp av fällor
  • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Kontakt

Adress

Kontakta oss om du har frågor om Jönköpings natur och friluftsliv.

E-postadress

KFF-Friluftsliv@jonkoping.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen