Nature reserve

Stubbarna

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

I den gamla skogen får nedblåsta träd och grenar ligga kvar där de fallit. De täcks av mjuk mossa och blåbärsris och försvinner i glömska. De blir till nytta för skogens många invånare som är beroende av gamla ihåliga träd och död ved. Här trivs insekter, svampar, lavar och olika fåglar.

Get here by public transport

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Beslutsår: 2002

Storlek: 24 hektar

Kommun: Berg

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Directions

Reservatet ligger 1,5 mil sydväst om Rätan. Från Rätan kör man väg 315 västerut, mot Röjan. I västra änden av Böle svänger man söderut mot Klaxåsen. Precis efter bron över Hoan tar man vänster in på en skogsbilväg som leder uppåt och passerar reservatet.

Regulations

Välkommen till Stubbarna. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • tälta
  • elda
  • framföra motordrivet fordon
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Contact

Address

Jämtlands läns länsstyrelse

Email address

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app