Natuurgebied

Stubbarna

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

I den gamla skogen får nedblåsta träd och grenar ligga kvar där de fallit. De täcks av mjuk mossa och blåbärsris och försvinner i glömska. De blir till nytta för skogens många invånare som är beroende av gamla ihåliga träd och död ved. Här trivs insekter, svampar, lavar och olika fåglar.

Get here by public transport

Activiteiten en faciliteiten

  • Natuurgebied Natuurgebied

Feiten

Beslutsår: 2002

Storlek: 24 hektar

Kommun: Berg

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Routebeschrijving

Reservatet ligger 1,5 mil sydväst om Rätan. Från Rätan kör man väg 315 västerut, mot Röjan. I västra änden av Böle svänger man söderut mot Klaxåsen. Precis efter bron över Hoan tar man vänster in på en skogsbilväg som leder uppåt och passerar reservatet.

Regelingen

Välkommen till Stubbarna. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • tälta
  • elda
  • framföra motordrivet fordon
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Contact

Adres

Jämtlands läns länsstyrelse

E-mailadres

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app