Nature reserve

Skäckerfjällen

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Skäckerfjällen är inte så höga men bjuder ändå på en imponerande och taggig siluett som syns lång väg. Det är långt mellan besökarna och man kan vandra i dagar utan att träffa på någon annan människa. Här finns både urskog, myrar och kalfjäll.

Get here by public transport

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Beslutsår: 1988

Storlek: 470 km²

Kommun: Åre

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Directions

Fjällområdet och dess reservat ligger ungefär fem mil nordväst om Åre, längs gränsen mot Norge. Sväng av E14 i Järpen och ta väg 336 norrut. I Kallsedet kan du svänga av norrut till Kolåsen, eller köra västerut till Anjan. Från både Kolåsen och Anjan går markerade leder in i reservatet.

Regulations

Välkommen till Skäckerfjällen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växt­lighet; torrträd och vindfällen inräknade
  • framföra motor­drivet fordon i terräng
  • utan länsstyrel­sens tillstånd landa med heli­kopter, flygplan eller annat luftfartyg inom naturreservatet.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Contact

Address

Jämtlands läns länsstyrelse

Email address

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app