Naturreservat

Skäckerfjällen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Skäckerfjällen är inte så höga men bjuder ändå på en imponerande och taggig siluett som syns lång väg. Det är långt mellan besökarna och man kan vandra i dagar utan att träffa på någon annan människa. Här finns både urskog, myrar och kalfjäll.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 1988

Storlek: 470 km²

Kommun: Åre

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Fjällområdet och dess reservat ligger ungefär fem mil nordväst om Åre, längs gränsen mot Norge. Sväng av E14 i Järpen och ta väg 336 norrut. I Kallsedet kan du svänga av norrut till Kolåsen, eller köra västerut till Anjan. Från både Kolåsen och Anjan går markerade leder in i reservatet.

Föreskrifter

Välkommen till Skäckerfjällen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växt­lighet; torrträd och vindfällen inräknade
  • framföra motor­drivet fordon i terräng
  • utan länsstyrel­sens tillstånd landa med heli­kopter, flygplan eller annat luftfartyg inom naturreservatet.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen