Nature reserve

Kälaslåtten

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Myrar kan ibland upplevas som tomma och öde, men under vår och försommar sjuder de av liv! Då besöks myrarna av olika fåglar som rastar, spelar och häckar här. I det kalkhaltiga vattnet trivs flera sällsynta arter och Kälaslåtten är ett av länets mest skyddsvärda kalkmyrområden.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Beslutsår: 1988

Storlek: 4 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Directions

Reservatet ligger ungefär mitt emellan Föllinge och Hammerdal. Från Raftsjöhöjden följer du vägen norrut mot Gåxsjö cirka tre kilometer. Där går vägen längs reservatets östra gräns och det finns en parkering.

Regulations

Välkommen till Käla­slåtten. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller på annat sätt avsi­ktligt störa djurlivet
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och busk­ar samt gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar
  • framföra motor­drivet fordon med undantag av snö­skoter på väl snö­täckt mark.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Contact

Address

Jämtlands läns länsstyrelse

Email address

Naturförvaltningen Jämtlands län

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews