Rezerwat przyrody

Kälaslåtten

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Myrar kan ibland upplevas som tomma och öde, men under vår och försommar sjuder de av liv! Då besöks myrarna av olika fåglar som rastar, spelar och häckar här. I det kalkhaltiga vattnet trivs flera sällsynta arter och Kälaslåtten är ett av länets mest skyddsvärda kalkmyrområden.

Działania i udogodnienia

  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Fakty

Beslutsår: 1988

Storlek: 4 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Wskazówki dojazdu

Reservatet ligger ungefär mitt emellan Föllinge och Hammerdal. Från Raftsjöhöjden följer du vägen norrut mot Gåxsjö cirka tre kilometer. Där går vägen längs reservatets östra gräns och det finns en parkering.

Regulamin

Välkommen till Käla­slåtten. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller på annat sätt avsi­ktligt störa djurlivet
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och busk­ar samt gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar
  • framföra motor­drivet fordon med undantag av snö­skoter på väl snö­täckt mark.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Kontakt

Adres

Jämtlands läns länsstyrelse

Adres e-mail

Naturförvaltningen Jämtlands län

[email protected]

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Opinie