Nature reserve

Hotagen

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Urskogar, kalfjäll, oreglerade sjöar och friska vattendrag samsas i reservatet. Det sjö- och myrrika fjällområdet utgörs av Hotagsfjällen och delar av omgivande skogsområden.

Get here by public transport

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Beslutsår: 1993, utökat 2019

Storlek: 1 155 km²

Kommun: Krokom, Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Directions

Flera vägar leder in till reservatet. Sväng höger från väg 340 efter Valsjöbyn till Vinklumpen, eller sväng av mot Lakavattnet från väg 339 knappt en mil öster om Laxsjö. De norra delarna av reservatet når du bäst från väg 342 mellan Strömsund och Gäddede, sväng söderut vid Bågede och följ vägen mot Munsvattnet.

Regulations

Välkommen till Hotagen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade
  • framföra motordrivet fordon i terräng. Vissa undantag för bland annat leder framgår av läns­styrelsens terräng­trafikkungörelse
  • utan länsstyrel­sens tillstånd landa med luftfarkost.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Contact

Address

Jämtlands läns länsstyrelse

Email address

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app