Rezerwat przyrody

Hotagen

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Urskogar, kalfjäll, oreglerade sjöar och friska vattendrag samsas i reservatet. Det sjö- och myrrika fjällområdet utgörs av Hotagsfjällen och delar av omgivande skogsområden.

Get here by public transport

Działania i udogodnienia

  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Fakty

Beslutsår: 1993, utökat 2019

Storlek: 1 155 km²

Kommun: Krokom, Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Wskazówki dojazdu

Flera vägar leder in till reservatet. Sväng höger från väg 340 efter Valsjöbyn till Vinklumpen, eller sväng av mot Lakavattnet från väg 339 knappt en mil öster om Laxsjö. De norra delarna av reservatet når du bäst från väg 342 mellan Strömsund och Gäddede, sväng söderut vid Bågede och följ vägen mot Munsvattnet.

Regulamin

Välkommen till Hotagen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade
  • framföra motordrivet fordon i terräng. Vissa undantag för bland annat leder framgår av läns­styrelsens terräng­trafikkungörelse
  • utan länsstyrel­sens tillstånd landa med luftfarkost.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adres

Jämtlands läns länsstyrelse

Adres e-mail

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Recenzja

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji