Nature reserve

Döda fallet

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

På fyra timmar för­ändrades landskapet helt. Ragundasjön tömdes och en för­ödande flodvåg forsade fram. Året var 1796. I dag är det ett välbesökt och omtyckt utflykts­mål. Det var drygt 200 år sedan det mäktiga vattenfallet Stor­forsen blev tomt och tyst. Kvar blev bara en torrlagd fåra. Det är i dag ett stenigt landskap med väldigt lite växter. Det kallas för Döda fallet.

Mäktiga Storforsen torrlades

Nedanför den tidigare Ragundasjön i Indalsälven fanns det storslagna vatten­fallet Storforsen. Vattnets fallhöjd var hela 35 meter. Men det väldiga fallet stoppade all timmerflottning.

Det gick nämligen inte att låta trästockarna flyta i vattnet och hamna i Storforsen. För där förstördes dom. Stockarna bröts sönder i det skummande vattnet i och efter Storforsen.

Kanal förbi Storforsen

Därför fanns idéer på att bygga en vattenkanal, en flottled. Efter många undersökningar och förhandlingar i olika domstolar gav kung Gustav III tillstånd att bygga en kanal för flottning år 1779. Arbetet påbörjades 1780 men avslutades ett par år senare då metoden som användes inte fungerade i praktiken.

Köpmannen Magnus Huss åtog sig år 1793 att återuppta arbetet med att gräva en flottningskanal. År 1795, på hösten, stod kanalen färdig. Älven var däremot väldigt låg och det sipprade endast igenom små mängder vatten.

År 1796 var vårfloden ovanligt stor. Vattnet i Ragundasjön steg rejält. Till slut började vattnet rinna genom olika hinder. Vattnet nådde den nya, grävda kanalen. Sen kom katastrofen …

Som en tsunami

Vattnet rann ut i kanalen som breddades av vattnet. En enorm flodvåg bildades. Den drog fram i hög fart och hela sjön tömdes på fyra timmar. Effekterna av det misslyckade flottledsprojektet blev förödande.

Sågverk förstördes och vägar rasade. Häpnadsväckande nog dog ingen människa i flodvågens framfart. Det rättsliga efterspelet blev omfattande. Mycket handlade om ersättning för skador som uppkommit, men även om fördelning av den nya odlingsmark som uppstod när hela Ragundasjön tömdes. Ända in på 1970-talet pågick juridiska förhandlingar, rätts­processer, kring skadorna i området.

Vattenfallet utan vatten

I området kring Döda fallet ser man i dag ovanliga former i området. De är orsakade av vatten och sten i rörelse. Tiotusentals besökare kommer varje sommar för att se vattenfallet utan vatten och höra den spännande historien.

Sommartid arrangeras teater­föreställningar vid Döda fallet. Om du åker dit och tittar så får du se både teater och en underbar utsikt på samma gång.

Information om tillgänglighet i Döda fallet

Här följer mer detaljerad information om de anordningar som finns i området.

Get here by public transport

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Beslutsår: 1964

Storlek: 0,3 km²

Kommun: Ragunda

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Directions

Döda fallet ligger mellan Bispgården och Hammarstrand. Följ skyltning från väg 87.

Regulations

Välkommen att besöka Döda fallets natur­reservat. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • tälta
  • rida
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur i området
  • på störande sätt använda radio­apparat eller bandspelare
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller dylikt
  • göra upp eld
  • gräva upp eller plocka levande eller döda växter
  • anordna orienteringstävling
  • plocka stenar.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempel­vis rennäringslagen.

Contact

Address

Jämtlands läns länsstyrelse

Email address

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app