Valuable nature

Biosfärområde Voxnadalen

Valuable nature

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Ett biosfärområde utnämns av FN-organet Unesco och är ett geografiskt område kännetecknat av höga biologiska och kulturhistoriska landskapsvärden, samtidigt som där finns människor som bor, lever och verkar. Det är därför inte ett område som skall skyddas från mänsklig aktivitet. Istället har biosfärområdet fått i uppgift av Unesco att utforska idéer om hur vi både kan bruka och bevara naturens ekosystemtjänster i en hållbar relation mellan människa och natur. I hela världen finns idag över 700 biosfärområden och Voxnadalen är ett av totalt sju som ligger i Sverige.

Biosfärområde Voxnadalen omfattar till stor del Voxnans avrinningsområde och inkluderar delar av Ovanåkers kommun, Ljusdals kommun, Bollnäs kommun och Rättviks kommun. Edsbyn och Alfta är biosfärområdets två befolkningstätaste orter.

Biosfärområde Voxnadalen har tre fokusområden:

Skogen som hållbar resurs Levande vatten Ett öppet och levande landskap

Besök biosfärområdets hemsida www.voxnadalen.org för att läsa mer om oss! Eller följ oss på Facebook för att ta del av aktuella händelser och aktiviteter.

Get here by public transport

Activities And Facilities

  • Valuable nature Valuable nature

Contact

Address

Naturkartan Voxnadalen är en karta som är tänkt att samla allt för den som vill utforska Voxnadalen på egen hand. Vandringsleder, badplatser, höga naturvärden, utsikter, häftiga platser. Här samlar vi både kommunala anläggningar, ideella föreningars anläggningar (bidra gärna om ni saknas) och platser som finns på privat mark som kan vara intressanta för besökare i vårt biosfärområde. Ambitionen är att vi tillsammans bygger och bidrar till den bästa besöksguiden i Hälsingland.

Email address

Biosfärområde Voxnadalen

naturkartan@voxnadalen.org

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app