Nature reserve

Billtjärns urskog

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Lavbehängda granar och ståtliga tallar. Stigen leder in i skogen och Norra Billtjärn. Den lilla sjön har liknats vid "ett nordiskt blått öga i allt det grå och gröna".

Get here by public transport

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Beslutsår: 1991

Storlek: 1 km²

Kommun: Ragunda

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Directions

Drygt 6 kilometer från Fors kyrka i Bispgården, längs väg 87 mot Sollefteå, tar du av mot Åsbodarna och Billtjärns naturreservat. Följ vägvisningen ytterligare cirka 8 kilometer längs skogsbilvägen. Skyltning och vägvisare markerar en stigen in till reservatet.

Regulations

Välkommen att besöka Billtjärns urskog. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • tälta
  • elda
  • framföra motordrivet fordon i terräng
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Contact

Address

Jämtlands läns länsstyrelse

Email address

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app