Naturreservat

Billtjärns urskog

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Lavbehängda granar och ståtliga tallar. Stigen leder in i skogen och Norra Billtjärn. Den lilla sjön har liknats vid "ett nordiskt blått öga i allt det grå och gröna".

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 1991

Storlek: 1 km²

Kommun: Ragunda

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Drygt 6 kilometer från Fors kyrka i Bispgården, längs väg 87 mot Sollefteå, tar du av mot Åsbodarna och Billtjärns naturreservat. Följ vägvisningen ytterligare cirka 8 kilometer längs skogsbilvägen. Skyltning och vägvisare markerar en stigen in till reservatet.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Billtjärns urskog. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • tälta
  • elda
  • framföra motordrivet fordon i terräng
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen