Hiking

Stig/väg till reservatet

Hiking

0 of 5 stars — (see reviews)

Trail details

  • Length 0.5 km

Actions

Description

"Stigen" in till reservatet är en basväg som även används för skogsbruket. Den kan därför tidvis vara lerig och svårframkomlig. Saknas

Activities And Facilities

  • Hiking Hiking

Contact

Address

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.

Email address

Länsstyrelsen i Hallands län

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews