Hiking

Sandsjön – Kvarnforsen – Gyltige, Hallandsleden

Hiking

0 of 5 stars — (see reviews)

Trail details

  • Length 30.0 km

Actions

Description

Denna etapp går via Kvarnforsen och är lik den föregående med sjöar, barrskogar och myrmarker. På sin väg söderut följer leden en landsväg på höjdpartiet Baggåsen som ligger nästan 50 meter över omgivningen. Vid Ynnabo viker den av söderut och kommer in i ett landskap som domineras av sjöar, barrskogar och myrmarker. Trakten har ett rikt djurliv med älg, rådjur, skogs- och sjöfågel. Sista delen av sträckan följer Fylleåns dalgång fram till vindskyddet i Gyltige. Avståndet Sandsjön - Kvarnforsen, 7 km och Kvarnforsen - Gyltige, 23 km.

Activities And Facilities

  • Hiking Hiking

Contact

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews