Hiking

Naturstig Ödegärdet

Hiking

0 of 5 stars — (see reviews)

Trail details

  • Length 1.7 km

Actions

Description

Naturstig med skyltar som informerar om naturföreteelser och kulturhistoria. Notera att stigen inte är en enkel rundslinga utan att det finns olika alternativ att gå. Underlaget är naturmark, delvis är det stenigt och lutande. Ekstolpar med hermelinbrickor i metall

Activities And Facilities

  • Hiking Hiking

Contact

Address

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.

Email address

Länsstyrelsen i Hallands län

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews