Hiking

Naturstig 2,3 km

Hiking

0 of 5 stars — (see reviews)

Trail details

  • Length 2.1 km

Actions

Description

Naturstig med information om området, naturvärden och kulturhistoria. Stigen är inte uppgrusad utan går på naturmark. Ekstolpar med hermelinbricka

Activities And Facilities

  • Hiking Hiking

Contact

Address

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.

Email address

Länsstyrelsen i Hallands län

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews