Hiking

Långesjön – Sandsjön, Hallandsleden

Hiking

0 of 5 stars — (see reviews)

Trail details

  • Length 20.0 km

Actions

Description

Vid Stensered breder ett vackert odlingslandskap ut sig med tilltalande blickar över Stensjön och de böljande öppna markerna vid Näs. Trakterna, som leden går fram igenom, är gammal gränsbygd och den gamla riksgränsen mellan Sverige och Danmark gick här. Många bittra fejder utkämpades, vilket flera kulturminnesmärken vittnar om. Leden passerar Kilans och Nissans dalgångar. Iakttag stor försiktighet när du skall gå över "Nissastigen", dvs riksväg 26.

Activities And Facilities

  • Hiking Hiking

Contact

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews