Nature reserve

Blårönningen

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Blårönningens naturreservat består av en gammal granskog med mycket mossa och omkullfallna träd. Här finns inga markerade leder eller stigar så här kan du ströva fritt i skogen. Strax utanför reservatsgränsen kan du vandra på Hälsingeleden. Växterna och skogen bjuder på en fin naturupplevelse.

Blårönningen ligger 7 km sydväst om Arbrå och omfattar 16 ha. Många av granarna i reservatet har under de senare åren blåst omkull eller dött stående. Dessa döda träd gör att det finns gott om ovanliga svampar som lever av döda granar.

Källa: Länsstyrelsen

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Contact

Address

Information hämtad från öppna datakällor till Naturkartan.se

Email address

Emil Hellström

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews