Nature reserve

Tvärstupet

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Currently

Beslut om tillfälligt tillträdesförbud i naturreservatet Tvärstupet. Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar med stöd av 7 kap. 5 § sista stycket, och 30 § i Miljöbalken (1998:808) att det är förbjudet för allmänheten att under tidsperioden 1 mars-31 juli 2022-2026 röra sig inom reservatets gränser. Skyltar med denna information kommer att placeras ut i anslutning till reservatets gräns samt de stigar som leder till reservatet.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Contact

Email address

Jakob Wallin

[email protected]

Organization logotype

Borlänge kommun

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users or to the responsible manager.

Reviews