Naturreservat

Tvärstupet

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Aktuellt

Beslut om tillfälligt tillträdesförbud i naturreservatet Tvärstupet. Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar med stöd av 7 kap. 5 § sista stycket, och 30 § i Miljöbalken (1998:808) att det är förbjudet för allmänheten att under tidsperioden 1 mars-31 juli 2022-2026 röra sig inom reservatets gränser. Skyltar med denna information kommer att placeras ut i anslutning till reservatets gräns samt de stigar som leder till reservatet.

Beskrivning

Tvärstupet utgörs av Laggarbobergets sydvästra brant ner mot Tvärstupstjärnen. I bergroten till Tvärstupet finns ett lind- och hasselbestånd, samt andra värmegynnade växter som till exempel getrams, svartbräken och kungsljus. Tvärstupet är ett så kallat sydväxtberg. Ett sydväxtberg är ett berg som har en sida som vätter mot söder, öster eller väster.

Tvärstupet är en cirka 50 meter hög lodrät förkastningsbrant med stora blockmarker nedanför. Förkastning är en yta längs vilken ett block av berg har rört sig relativt ett annat block. Blocket höjs, sänks eller flyttar sig i sidled. Höjdskillnaden mellan reservatets högsta och lägsta delar är cirka 150 meter på en sträcka av cirka 500 meter.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Kontakt

E-postadress

Jakob Wallin

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner