Hiking

Markerad vandringsstig, Tyttbo-Balforsen

Hiking

0 of 5 stars — (see reviews)

Trail details

  • Length 6.5 km

Actions

Description

En vandringsled går utmed älvens strand vid Tyttboforsarna. Genom att utnyttja den slingrande grusvägen finns möjligheter att välja slingor av olika längd. Leden är orangemarkerad på kartan och i naturen. Vindskydd finns på 4 platser och det är tillåtet att tälta vid ett av dem. Vid Tyttboentrén finns vindskydd och dass som är tillgänglighetsanpassat. För att komma till Tyttboentrén söderifrån kan du behöva ta dig över Dalälven i By eller vid Hovnäs färja. Se länk nedan för färjans tidtabell.

Activities And Facilities

  • Hiking Hiking

Contact

Address

www.lansstyrelsen.se/dalarna

Email address

Öppna data, Dalarnas län

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews