Eldningsförbud utfärdat i flera län i landet! På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen i flera län beslutat om eldningsförbud utomhus. Mer information på lansstyrelsen.se! Read more

Nature reserve

Djursjöberget naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

I Djursjöbergets naturreservat finns en ogallrad barrskog med både gran och tall. I norr, där det är lite blötare, finns det också en hel del lövträd i barrskogen.

Djursjöberget är blockrikt och träden är i olika åldrar. Det är ett gott tecken på skog med naturvärden.

Bitvis finns det mycket död ved på backen. Även det gynnar mångfalden av arter. Annars har andelen död ved minskat i de svenska skogarna på grund av det intensiva skogsbruket. Det har lett till att många arter av svampar, insekter och fåglar, till exempel hackspettar, har missgynnats.

Djursjöberget lämnas för fri utveckling. Förhoppningen är att de naturvärden som redan finns här ska utvecklas och bli ännu större.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Directions

Området ligger cirka 15 km nordöst om Furudal.

Contact

Address

+46 (0)248-700 00

Email address

Rättviks kommun

fritid@rattvik.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app