Naturschutzgebiet

Djursjöberget naturreservat

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

I Djursjöbergets naturreservat finns en ogallrad barrskog med både gran och tall. I norr, där det är lite blötare, finns det också en hel del lövträd i barrskogen.

Djursjöberget är blockrikt och träden är i olika åldrar. Det är ett gott tecken på skog med naturvärden.

Bitvis finns det mycket död ved på backen. Även det gynnar mångfalden av arter. Annars har andelen död ved minskat i de svenska skogarna på grund av det intensiva skogsbruket. Det har lett till att många arter av svampar, insekter och fåglar, till exempel hackspettar, har missgynnats.

Djursjöberget lämnas för fri utveckling. Förhoppningen är att de naturvärden som redan finns här ska utvecklas och bli ännu större.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Anleitung

Området ligger cirka 15 km nordöst om Furudal.

Kontakt

Adresse

+46 (0)248-700 00

E-Mail-Adresse

Rättviks kommun

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen