Nature reserve

Djuptjärnbo naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Reservatet, som ligger åtta kilometer öster om Insjön, är en barrdominerad skog i kuperad terräng. Via en märkt stig färdas besökaren genom reservatets olika miljöer.

Genom barrskogen rinner ett par bäckar. Här finns det även lodräta bergväggar och våtmarker. Stigen leder upp och förbi en utsiktsplatsen där hällmarken breder ut sig.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Bildades: 2007

Storlek: 27 ha

Kommun: Leksand

Förvaltare: Länsstyrelsen

Directions

Regulations

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar,
  • köra motordrivet fordon i terrängen

Contact

Address

Telefon: 0247-80000

Email address

Kundtjänst

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews