Naturschutzgebiet

Djuptjärnbo naturreservat

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Reservatet, som ligger åtta kilometer öster om Insjön, är en barrdominerad skog i kuperad terräng. Via en märkt stig färdas besökaren genom reservatets olika miljöer.

Genom barrskogen rinner ett par bäckar. Här finns det även lodräta bergväggar och våtmarker. Stigen leder upp och förbi en utsiktsplatsen där hällmarken breder ut sig.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Fakten

Bildades: 2007

Storlek: 27 ha

Kommun: Leksand

Förvaltare: Länsstyrelsen

Anleitung

Verordnungen

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar,
  • köra motordrivet fordon i terrängen

Kontakt

Adresse

Telefon: 0247-80000

E-Mail-Adresse

Kundtjänst

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen