12 Trummelsberg – Norra Morsjön, via Landsberget |Bruksleden

Current

På grund av att en damm har brustit vid Sågsjön är vägen efter parkeringen i Trummelsberg bortspolad. Det betyder att det inte går att köra vidare mot Bockhammar/Skinnskatteberg från riksväg 66. Kommer du från Bockhammars-hållet kan du inte komma till parkeringen intill Trummelsbergs slaggstenspelare vid Stora Kedjen, inte heller köra vidare mot riksväg 66. Vägen till den stora rastplatsen vid sjön i Trummelsberg är oframkomlig och bron är förstörd. Det går därför inte att ta sig till grillplatsen och vindskyddet.

Visa aktsamhet för rådande förhållanden, omgivning samt boende i området. Iaktta försiktighet och följ myndigheters uppmaning vid till exempel eldningsförbud.

Difficulty: Blue - medium
To do:
  • Hiking
  • Mountainbiking
  • Quiet places
  • Running
  • Trail running
  • Walking
Accessibility:
  • Near parking
Length: 12.5 km
Surface:

Skogsväg, sten, rötter, singeltrack stig.

Parking:

Finns i Trummelsberg samt vid Nedre och Övre parkeringsplatserna vid Landsberget. Följ skyltning. På grund av att en damm har brustit vid Sågsjön är vägen efter parkeringen i Trummelsberg bortspolad. Det betyder att det inte går att köra vidare mot Bockhammar/Skinnskatteberg från riksväg 66. Kommer du från Bockhammars-hållet kan du inte komma till parkeringen intill Trummelsbergs slaggstenspelare vid Stora Kedjen, inte heller köra vidare mot riksväg 66. Vägen till den stora rastplatsen vid sjön i Trummelsberg är oframkomlig och bron är förstörd. Det går därför inte att ta sig till grillplatsen och vindskyddet.

Directions:

Via RV66 kan man nå Trummelsberg. Trummelsberg ligger ca 56 km från Västerås och ca 20 km från Fagersta.

Via RV 66 kan man nå nedre och övre parkeringen vid Landsberget. Landsberget ligger ca 15 km från Fagersta och ca 55 km från Västerås.