Pricka in några av Blekinges finaste naturreservat.

Images

 • Photo: Niklas Kämpargård
 • Järnaviks Naturreservat.
  Järnaviks Naturreservat.
  Photo: Niklas Kämpargård
 • Käringahejans Naturreservat.
  Käringahejans Naturreservat.
  Photo: Niklas Kämpargård
 • Högasand Natureservat.
  Högasand Natureservat.
  Photo: Niklas Kämpargård
 • Pieboda Naturreservat.
  Pieboda Naturreservat.
  Photo: Niklas Kämpargård
 • Käringahejans Naturreservat.
  Käringahejans Naturreservat.
  Photo: Niklas Kämpargård
 • Järnaviks Naturreservat.
  Järnaviks Naturreservat.
  Photo: Niklas Kämpargård
 • Pieboda Naturreservat.
  Pieboda Naturreservat.
  Photo: Niklas Kämpargård
 • Högasand Natureservat.
  Högasand Natureservat.
  Photo: Niklas Kämpargård
 • Älmteryds Naturreservat.
  Älmteryds Naturreservat.
  Photo: Niklas Kämpargård
 • Käringahejans Naturreservat.
  Käringahejans Naturreservat.
  Photo: Niklas Kämpargård

Att kombinera en vandring längs Blekingeleden med ett besök i några av länets naturreservat är ett utmärkt sätt att uppleva regionens variationsrika natur. På flera håll passerar Blekingeleden rakt igenom ett eller flera naturreservat, medan man på andra håll kan behöva gå en liten omväg. Här får du tips på fem naturreservat som med fördel kan kombineras med en tur på Blekingeleden.

Pieboda Naturreservat, Olofström.

På de bitvis branta sluttningarna vid sjön Halens sydöstra kant hittar du härliga lövskogsområden, naturskogsartade bokskogar, sumpskogar och betade hagmarker. Blekingeleden går rakt genom naturreservatet och från toppen har du en magisk utsikt över Halen. Ta gärna en liten omväg för att upptäcka naturreservatets storslagna variation och 400 år gammal bokskog.

Pieboda Naturreservat. Foto: Niklas Kämpargård

Käringahejans naturreservat, Hovmansbygd.

Strosa fram genom vildmarksliknande naturskogar, öppna beteshagar och gamla strandmader. Käringahejans naturreservat ligger i Mörrumsåns dalgång där rasbranterna på sina håll störtar rakt ner i ån med en fallhöjd på uppemot 40 meter. Blekingeleden korsar reservatet i Agngölsmåla och följer ån ända ner till Härnäs. Missa inte de norra delarna av Käringahejan där branterna är som högst. Följ stigen förbi den gamla benstampen norrut och följ den östra leden tillbaka från Hovmansbygd. En tur på knappt 8 km.

Käringhejans Naturreservat. Foto: Niklas Kämpargård

Järnaviks Naturreservat.

Det starkt kuperade naturreservatet i Järnavik består av kala klippor, hällmarker, ädellövskog och betespräglade öppna partier däremellan. På den västra sidan av reservatet kan man följa den 2,8 km långa Kamrastigen (ligger redan i Naturkartan) och på den östra sidan den drygt 6 km långa Svalemålaleden (också denna finns i Naturkartan) som av många anses vara en av Blekinges vackraste vandringsleder. Missa inte ett kvällsbad vid Näset söder om Hamnagapsbergen där det också finns en eldstad.

Järnaviks Naturreservat. Foto: Niklas Kämpargård

Älmteryds Naturreservat, Kättilsmåla (Karlskrona).

De mosaikartade hagmarkerna med små insprängda skogspartier av lövträd är en Blekinges mest artrika och varierande område. Exempelvis kan man ha turen att se backsippa, stortimjan, · granspira och hartmansstarr, där den sista bara finns på ett fåtal platser i länet. Den gamla byvägen som numera fungerar som reservatsgräns var tidigare landsväg mellan Lyckå (nutida Lyckeby) och Bergkvara och Kalmar. Blekingeleden går några hundra meter söder om reservatet. Följ grusvägen norrut från krysset i Svenstorp (600 meter) och ta sedan den gamla landsvägen österut till reservatsentrén.

Älmteryds Naturreservat. Foto: Niklas Kämpargård

Högasand naturreservat, norr om Kristianopel (Karlskrona).

De vackra Sanddynerna i Högasand, omgiven av tre hundra år gamla tallar är en mäktig upplevelse i Blekinge. Ända sedan 1100-talet har området präglats av mänsklig närvaro och markerna har använts till både bete, vedtäkt och timmerhuggning. I början av 1900-talet planterades tall och strandråg för att förhindra att sandflykten skulle göra byarna runtomkring obeboeliga och idag kan man njuta av ovanliga sandmiljöer som ger fina levnadsmiljöer åt såväl lavar som insekter. Exempelvis finns det ovanligt gott om vildbin och steklar i de solvarma sanddynerna. Blekingeleden skär genom reservatets västra kant. Tvärtemot vad många tror ligger reservatet inte direkt vid havet utan med en knapp kilometers landremsa däremellan.

Högasand Naturreservat. Foto: Niklas Kämpargård

Contact

Address

Blekinge Arkipelag Kurpromenaden 4 372 36 Ronneby

Email address

Team ARK56

team@ark56.se

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app