Naturreservat

Långängen-Elfviks naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Långängen-Elfviks naturreservat är 702 hektar och är beläget på centrala och östra delen av Lidingö. Reservatet sträcker sig från Mölna på södra halvan av ön till Södergarn och Elfviks udde på norra halvan av ön. Reservatet omfattar ett varierat landskap med skogar, sjöar, kuststräckor, gräsmarker och odlingsmarker med stor betydelse för bådeupplevelsevärden och för den biologiska mångfalden. Här finns höga naturvärden som till exempel utgörs av partier med gamla ädellövträd, betesmarker, slåtterängar, våtmarker och äldre barrskog.

I Naturkartan beskrivs sex friluftsområden, som till stora delar ligger i reservatet, mer ingående: Mölna-Brevik, Kottla-Långängen och Koltorp-Ekholmsnäs i södra delen och Hustegaholm-Gråviken, Södergarn-Fågelöudde och Östra Elfvik i norra delen av Långängen-Elfviks naturreservat.

Långängens naturreservat (som då hette naturvårdsområde) tillkom 1981 genom beslut av länsstyrelsen i Stockholms län. 2006 beslutade Lidingö stad om en utökning av reservatet som blev Långängen-Elfviks naturreservat. 2023 utökades reservatet på nytt från 440 hektar till 702 hektar. Syftet med reservatet är att säkerställa tillgång till områden för friluftsliv och att vårda värdefulla natur-, kultur- och vattenmiljöer.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Nedladdningar

Kontakt

Adress

Kontakta oss för frågor om Lidingös natur.

E-postadress

Jerker Idestam-Almquist

jerker.idestam.almquist@lidingo.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen