Rezerwat przyrody

Långängen-Elfviks naturreservat

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Långängen-Elfviks naturreservat är 440 hektar stort reservat som sträcker sig från Kottlasjön centralt på södra halvan av ön till Elfviks udde längst i öster på den norra halvan av Lidingö. Reservatet utgörs till stor del av ett omväxlande jordbrukslandskap och skog. I södra delen ligger tre sjöar och flera våtmarker.

I Naturkartan beskrivs fyra friluftsområden, som till största delen ligger i reservatet, mer ingående: Kottla-Långängen och Koltorp-Ekholmsnäs i södra delen och Hustegaholm-Gråviken och Östra Elfvik i norra delen av Långängen-Elfviks naturreservat.

Långängens naturreservat (som då hette naturvårdsområde) tillkom 1981 genom beslut av länsstyrelsen i Stockholms län. 2006 beslutade Lidingö stad om en utökning av reservatet som blev Långängen-Elfviks naturreservat. Syftet med reservatet är att säkerställa tillgång till områden för friluftsliv och att vårda värdefulla natur-, kultur- och vattenmiljöer.

Działania i udogodnienia

  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Kontakt

Adres

Kontakta oss för frågor om Lidingös natur.

Adres e-mail

Jerker Idestam-Almquist

[email protected]

Pytania i Odpowiedzi

Zadawaj pytania innym użytkownikom Naturkartan lub kierownikowi odpowiedzialnemu.

Opinie