Vandring

Signaturled Öland - Mörbylångaleden Etapp 1

Vandring

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

  • Längd 18.0 km
  • Svårighetsgrad Grön - enkel

Åtgärder

Beskrivning

Ölands Turistbyrå - Station Linné, Skogsby

LEDBESKRIVNING

På den här etappen får du inledningsvis uppleva Kalmarsund, Ölandsbron och Färjestadens ytterområde. Lantliga radbyar, den lummiga Mittlandsskogen, åker- och ängsmark samt utkanterna av alvaret bidrar till variationsrika vyer. Etapp 1 är lättgången, med en stor del asfalts- och grusvägar. Vid stenmurar i slutet av etappen måste ett par stättor passeras. Närliggande parkeringar och busshållplatser finns vid både start och mål.

Från etappstarten vid Ölands Turistbyrå sker vandringen inledningsvis på asfaltsvägar för att när du närmar dig Björnhovda bitvis övergå till grusväg. En anlagd damm söder om Kåtorp lämpar sig för en stunds vila. Vid passagen genom Mittlandsskogen, mellan Kåtorp och Lenstad, kan du göra en avstickare till fornborgen Lenstad borg. Här passeras även naturreservaten Konungsbacken och Lenstad. De lantliga, idylliska byarna Lenstad och Kalkstad passeras och alvaret börjar presentera sig. I varierad terräng, genom Kalkstad naturreservat, tar du dig sedan till den internationellt arbetande forskningsstationen Station Linné

Vid Ölands Turistbyrå, Lenstad och Station Linné finns parkering.

Aktiviteter och faciliteter

  • Vandring Vandring

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Fakta

Tack vare det annorlunda odlingslandskapet är hela södra Öland sedan år 2000 världsarvsklassat av Unesco. Öns geografiska läge, kalkberggrunden och det milda klimatet har tillsammans med människans påverkan skapat dessa förutsättningar.

Genom det karga och vackra världsarvet löper Mörbylångaleden – en av Sveriges signaturleder utsedda av Svenska turistföreningen. Kännetecknande för signaturlederna är den vackra naturen och att de är karaktäristiska för sin landsdel. Tillsammans ger lederna en bred bild av Sveriges vandringsutbud och natur.

Den öländska jorden började brukas redan på stenåldern, nu som då bedrivs jordbruk och boskapsskötsel vid sidan av varandra. Mörbylångaleden löper genom detta landskap med betade marker, byar, vattenområden och åkerjord. Leden börjar vid Ölands Turistbyrå i Färjestaden och går ända ner till Ölands södra spets.

Mörbylångaleden är indelad i fem etapper. Det finns förstås möjlighet att gå delar av en etapp. Vid etappernas start och mål finns parkeringsmöjligheter och närhet till kollektivtrafik i de flesta fall. För aktuell tidtabell se kalmarlanstrafik.se. Här finns också möjlighet att boka resa via närtrafiken. För er som vill göra en längre vandring i dagsetapper finns boenden längs leden, eller flertalet vindskydd för er som är mer äventyrliga.

Välkomna till Signaturled Öland!

Mittlandskogen

Här dominerar den högstammiga ekskogen tillsammans med stora hasselbestånd. Skogen ger ett ljust och luftigt intryck. Detta är en del av Sveriges sista stora ädellövskogsområde och reservatet i Kalkstad är en del av den sydligaste utlöparen av Ölands Mittlandsskog. Denna miljö är den rikaste av alla skogsmiljöer och här finns ett stort antal ovanliga djur, växter och svampar. Många av de speciella företeelser som utmärker en naturskog finns här i Kalkstad, till exempel olika trädslag i olika åldrar och storlekar,

Kommunikationer

Nedladdningar

Kontakt

Adress

0485-474 92

E-postadress

Matheus Tholin

matheus.tholin@morbylanga.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen