Hiking

Änggårdsbergen

Hiking

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Änggårdsbergen ligger i anslutning till Botaniska trädgården. Området utgörs av en höjdplatå, genombruten av dalgångar. Längs bergsryggarna växer krattek, björk och tall och i dalgångarna hittar man ädellövskog och hassel. Ljunghedarna, som dominerar på hällmarkerna, bränns vart tionde år. I området finns ett antal små skogssjöar med ett rikt fågelliv. Här finns bra vägar att vandra på och uppe på höjden har man fin utsikt över västra delarna av Göteborg.

Activities And Facilities

 • Biking Biking
 • Hiking Hiking
 • Running Running
 • Public Transport Public Transport
 • Firesite Firesite
 • Information Information
 • Parking Parking
 • Toilet Toilet

Accessibility

 • Near parking Near parking
 • Near Public Transport Near Public Transport
 • Near toilet Near toilet
 • Stroller accessible Stroller accessible

Directions

Närmaste hållplatser: Botaniska trädgården, Södermalmsgatan, Distansgatan, J A Wettergrens gata.

Contact

Email address

Kontakta Naturkartan

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews