Nature reserve

Virsboåsen

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

I utkanten av Virsbo, intill Kolbäcksån, hittar du Virsboåsen. Här växer höga gamla tallar på en ås omgiven av myrmarker. På en del av åsen, vid ån, finns en liten sandstrand med badmöjlighet. Här kan du även grilla i eldstaden som står på stranden. Tänk på att ta med egen ved.

I området finns flera stigar på sammanlagt cirka 3 kilometer, några är breda och ganska enkla att ta sig fram på. Stigarna löper delvis på rullstensåsen längs med ån. I sydöstra delen över Brännmossen löper leden över en spång. Den binder ihop stigarna på åsen och den stig som finns nära tätorten som ligger söder om reservatet. Strax norr om sandstranden finns en smal bro som tar dig över en bäck och vidare in i naturreservatet.

Du kan se och höra fåglar året runt i området. Under vår och sommar spelar storspov och längs strandkanterna trivs drillsnäppa. På vintern är det tystare, men i skogarna trivs både tofsmes och stjärtmes.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Accessibility

  • Stroller accessible Stroller accessible

Facts

Kommun: Surahammar och Fagersta

Skyddat år: 2020

Areal: 57 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Directions

Virsboåsen ligger precis i norra kanten av samhället Virsbo. Du som vill besöka området kan antingen utgå från småbåtshamnen som ligger i slutet av Karlsgatan. Ett annat alternativ är att du följer Bruksvägen genom samhället. Kommer du söderifrån sväng vänster in på Vattenverksvägen. Kör cirka 350 meter till en vändplan där du kan parkera din bil.

Regulations

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Utöver vad som gäller i annan lagstiftning är det förbjudet för allmänheten att:

  • Gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • framföra motordrivet fordon annan än på befintlig väg och i vatten,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att elda död ved, insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, med undantag för håvning eller plockning av enstaka individer för artbestämning,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår,
  • tälta eller förankra båt mer än ett dygn samt ställa upp husbil, husvagn eller annat fordon för natten.

Contact

Address

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

Email address

Ulrika Mogren

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews