Nature reserve

Ulvsbomuren

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

I Ulvsbomuren finns flera stigar på sammanlagt cirka 5,5 kilometer. Stigarna tar dig till vackra platser, till exempel Källdalsmossen som är en myr där många olika fåglar trivs. Reservatet har två parkeringar. Från varje parkering utgår en vandringsled in i reservatet. Stigarna inne reservatet sitter inte ihop men kan nås till fots genom att gå på skogsbilvägar och andra stigar som går utanför reservatsgränserna. Sträckorna utanför reservatet har inga markeringar, förutom den som är en del av Bruksleden.

I området finns sjöarna Granramen och Ulvramen. Här kan du slå dig ner vid någon av rastplatserna och ta en fikapaus med vacker utsikt över någon av sjöarna. Det finns många gnagda träd och det är spår av bävrarna som lever i och vid vattendragen. Under några dagar om våren kan ljudet av grodor som letar partner vara öronbedövande. Stora delar av området är blött, så ta på dig stövlar om du vill utforska naturen utanför stigarna.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Kommun: Surahammar

Skyddat år: 2017

Areal: 436 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Directions

Bruksleden går igenom reservatet.

Ulvsbomuren ligger 12 kilometer nordväst om Surahammar. Kör från Surahammar på väg 66 mot Fagersta. Sväng vänster till väg 233 vid skylt "29 Skinnskatteberg". Kör cirka 4 kilometer. Sväng höger vid skylt "Skogsmuren".

Reservatet har två parkeringar.

Parkering 1: Kör cirka 1,5 kilometer. Parkeringen finns på vänster sida av vägen. Härifrån kan du följa en vandringsled till reservatet.

Parkering 2: Fortsätt 2,5 kilometer från parkering 1. Sväng vänster i korsningen. Kör cirka 1,6 kilometer. Parkeringen finns på vänster sida av vägen. Härifrån kan du följa en vandringsled till reservatet.

Regulations

Föreskrifter

Välkommen att göra att besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • framföra och ställa upp motordrivet fordon och släp annat än på befintlig väg eller besöksparkering,
  • tälta under längre tid än två dygn,
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående djur,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent markera spår,
  • använda området för organiserad tävlings-eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Contact

Address

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

Email address

Ulrika Mogren

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews