Tååsen

To do:
  • Nature reserve
Directions:

Tååsen ligger 1 mil norr om Västerås. Följ skyltar mot väg 56, Gävle och Sala. Kör 8 kilometer och sväng sen vänster vid skylt Skultuna. Kör 3,5 kilometer. Sväng höger vid skylt Romfartuna k:a 4 och Kör 2 kilometer. På vänster sida av vägen finns en parkering, före bron över Kvarnbäcken.

Contact us

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

  • Fler reservat i Naturkartan

    Apr 08

    Kuggenäs i Arboga kommun och Tååsen i Västerås kommun är två reservat som du nu kan hitta i Naturkartan Västmanland. I Tååsen möts du av stiglös skog och du får ströva runt bland mossklädda stenblock och fuktiga sänkor. Naturreservatet visar kanske upp sig från sin bästa sida under hösten då du kan hitta gott om svamp. Kuggenäs ligger fint vid Hjälmarens strand. Just nu blommar både vitsippor och blåsippor och en del av blåsipporna här är faktiskt rosa. Passa på att göra e...